Ana Sayfa

Hakkımızda

Bilgi Edinme Hakkı

 

İletişim

ANA SAYFA
Hizmetlerimiz
Hizmet Standartları
Mevzuat ve Yönetmelikler
Sorgulamalar
Belge ve Formlar
Hizmetlerimizle İlgili Detaylar
Önemli Telefonlar
Nüfus Müdürlüğü Fotoğraf Galerisi
Sık Sorulan Sorular
.
Duyurular
.
Anket
Web Sitemiz Nasıl Olmuş
Çok Güzel 43%
Fena Değil 13%
Normal 42%

.
E-mail List
Adı Soyadı
E-mail
.
Etiketler
...
.
Nüfus ve Aile Cüzdanı İşlemleri

NÜFUS VE AİLE CÜZDANI

 

1-NÜFUS CÜZDANI

 

A-Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği

 

Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi belgedir.

 

Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden  nüfus cüzdanı alınması mümkündür. Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır.

 

Yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenerek onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir.

 

Nüfus cüzdanı talebinde bulunan ilgiliden nüfus müdürlüğünce veya Dış temsilcilikçe son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf istenir.

 

Nüfus cüzdanı ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir.

 

Nüfus Cüzdanı Düzenleme Nedenleri

 

-Doğum

-Yeniden Kayıt

-Yenileme veya Değiştirme

-Kayıp

B-Doğum Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

 

Yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında dış temsilciliklerimize yapılan doğum bildiriminin doğum tutanağına geçirilmesi ve bildirimin nüfus aile kütüklerine tescil edilmesi sonucunda çocuk adına nüfus cüzdanı düzenlenir.

 

Doğum bildirimi nüfus müdürlüğüne yapılmış ise; doğum tutanağı nüfus aile kütüğüne tescil edilir ve nüfus cüzdanı düzenlenir.

 

Doğum bildirimi yurt dışında dış temsilciliklerimize yapılmış ise; düzenlenen doğum tutanağı nüfus aile kütüklerine tescil edilmek üzere nüfusta kayıtlı olunan nüfus müdürlüğüne gönderilir. Tescil işleminden sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.

 

C-Yeniden Kayıt Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

 

a) Saklı nüfus

Saklı nüfus olarak nüfus kütüğüne tescili yapılan kişinin saklı nüfus dosyasının bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurarak nüfus cüzdanı talebinde bulunması halinde; saklı nüfus dosyasındaki fotoğraf ile ibraz edilen fotoğraf aynı ise başka bir belge aranmaz.

 

İlgili kişinin saklı nüfus dosyasının bulunduğu yer dışındaki bir nüfus müdürlüğüne nüfus cüzdanı talebinde bulunması halinde ise kendisi için düzenlenmiş olan geçici kimlik kartının bulunması halinde ibraz edilmesi istenir. Geçici kimlik kartı ibraz edilemiyorsa, yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

 

b) Yeniden vatandaşlığa alınma

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına yeniden alınma durumunda; kişinin çalıştığı kurumca veya muhtarlık tarafından düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi, başvurunun dış temsilciliklerimize yapılması halinde ise yabancı kimlik kartı veya pasaportu esas alınarak işlem yapılır.

 

c) Türk vatandaşlığının kazanılması

Türk vatandaşlığını kazananların aile kütüklerine tescil edilmesinden sonra yabancılara mahsus ikamet tezkeresine ya da dış temsilciliklerimizce yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu esas alınarak işlem yapılır. İkamet tezkeresi ibraz edilemiyorsa, yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

 

D-Yenileme veya Değiştirme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

 

Yenileme veya değiştirme nedeniyle mevcut nüfus cüzdanı ibraz edileceğinden kurum yetkilisince veya muhtarlıkça düzenlenen talep belgesi aranmaz. Ancak, sistemde cüzdan seri ve numarasının görülmemesi veya bu bilgilerde tutarsızlık olması halinde ilgiliden aşağıda belirtilen belgelerden biri istenir. Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ise yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurum yetkilisi tarafından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

 

Değiştirme ve yenileme nedeniyle nüfus cüzdanı taleplerinde aşağıdaki belgelerden herhangi biri kişinin kimliğini kanıtlayan belge olarak kabul edilir.

 

Nüfus cüzdanı

Uluslararası aile cüzdanı

Ehliyet

Pasaport

Memur cüzdanı

Avukat kimlik kartı

Basın kartı

Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi

Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu

 

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 uncu maddesi gereğince verilen ve kişinin o kurumun personeli olduğunu kanıtlayan memur cüzdanları dışındaki personel giriş kartı vb. belgeler kimlik kanıtlamada belge olarak kabul edilip, işleme alınmaz.

 

Hasara uğrayan, yırtılan veya kullanılamaz hale gelen ancak seri ve numaraları okunabilen nüfus cüzdanının yerine yenileme nedeniyle, 15 yaşını doldurmuş olanların müracaatları üzerine fotoğraflı ve adı, soyadı, doğum tarihi gibi kişisel durum, evlenme, boşanma gibi medeni hal değişiklikleri ile kadının önceki soyadını kullanmak istemesi durumunda da değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenir ve eski nüfus cüzdanı geri alınır.

 

E-Kayıp Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

 

Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması durumunda; çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenerek onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

 

Cüzdanını kaybeden kişinin belge ve bilgi ibraz edememesi veya ibraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi durumunda ilgilinin ibraz edeceği fotoğraf ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile ilgili yurt dışında ise Türkiye’de kendisini tanıyanların adı, soyadı ve adres bilgileri ile nüfus müdürlüklerince yapılan tahkikatın olumlu sonuçlanması halinde; yurt içinde başvurunun yapıldığı nüfus müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliğimizce nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenir.

 

 

 

 

2-AİLE CÜZDANI

 

A-Uluslararası Aile Cüzdanı

 

 Bir aileyi oluşturan eş ve çocukların kimlik bilgilerini kapsayan ve kişilerin uyruğunu kanıtlayan çok dilli resmi belgedir. Uluslararası aile cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Uluslararası aile cüzdanlarının şekil ve içeriği İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

 

Uluslararası aile cüzdanı evlenme sırasında eşlere verilir. Evlenme sonrasında yerleşim yerinin mahalle veya köy muhtarınca ya da çalışılan resmi daire veya kurum amiri tarafından onaylanan uluslararası aile cüzdanı talep belgesi ile anılan belgedeki fotoğrafların aynısı birer adet fotoğrafla müracat edilmesi halinde; yurt içinde ikamet edilen yerin nüfus müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliklerimizce düzenlenerek eşlerden birine veya resmi vekiline imza karşılığında verilir.

 

Düzenleme Nedenleri

 

-Evlenme, 

-Evlenme sırasında alınmamış olması,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması, 

-Uluslararası aile cüzdanının kayıp olması, çalınması ve yıpranması.

 

B-Evlenme Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

 

 Uluslararası aile cüzdanı evlenme sırasında evlendirme memurlukları tarafından evlenen çiftlere verilir.

Evlenme bildirimi nüfus müdürlüğüne yapılmış ise; uluslararası aile cüzdanı anında düzenlenir.

 

 

 

 

 

C-Evlenme Yapıldığı Halde Alınmamış Olması Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

 

 Evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanı almamış olanlara müracaatları üzerine uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.

 

Uluslararası aile cüzdanı istemi yurt dışında konsolosluklarımıza yapılmış ise; nüfusa kayıtlı olunan nüfus müdürlüğünden getirtilen nüfus kayıt örneğine göre uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.

 

D- T.C. Vatandaşlığını Kazanma Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanan kişilerden aile kütüklerinde evli olarak işlemleri yapılanların aile kütüğündeki bilgilerine dayanılarak uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.

 

E-Kayıp Olma,Çalınma ve Yıpranma Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

 

 Kayıp olan veya çalınan ya da yıpranan uluslararası aile cüzdanı yerine yeni bir uluslararası aile cüzdanı düzenlenir. Yıpranma nedeniyle uluslararası aile cüzdanı düzenlenirken eski uluslararası aile cüzdanı geri alınır.

.

Site İçi Arama
.
Gerekli Belgeler
Adres Beyanı İçin Gerekli Belgeler
Doğum İçin Gerekli Belgeler
Nüfus Cüzdanı İçin Gerekli Belgeler
NÜFUS İDARİ PARA CEZALARI
Ölüm İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
Uluslararası Aile Cüzdanı İçin Gerekli Belgeler
.
Linkler
E-İÇİŞLERİ
E-TÜRKİYE
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İL İL TÜRKİYE BİLGİLERİ
KASTAMONU İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
NÜFUS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
.
 Kastamonu Merkez  Nüfus Müdürlüğü © 2010 Tüm Hakları Saklıdır.  

  Web Tasarım